Rute

Distancerne er målt med 2 forskellige GPS ure….

Rundstrækning


Ruten i retning med uret