Gudenå Ultra Trail

Published by Jesper Elfving on

Gudenaa Ultra Trail Challenge

“Løbeshop – Gudenå Ultra Challenge” på cirka 75 km.

“Løbeshop – Gudenå Trail Challenge” på cirka 37,5 km.


HVORFOR? : For nogle år siden blev der over et par sæsoner afviklet et terrænløb på Træk-/Pramdrager-stien mellen Silkeborg og Randers. Af forskellige årsager fik jeg aldrig selv deltaget i løbet og gennem flere år har der ligget en lille tanke og rumsteret i mit hoved : hvorfor er der ingen der genoptager denne fantastiske idé?


Da ingen andre tilsyneladende har fået idéen, er der jo kun ét at gøre, hvis man gerne selv vil løbe turen : arrangere det selv!
Det bliver et UltraTrail-løb, der virkelig vil udfordre dig både på længde og underlag.

Gudenaa Ultra Trail Challenge

Ruterne følger den gamle Træk-/Pramdragersti fra Silkeborg/Tange til Randers og længden afhænger af dit rutevalg og vandstanden i Gudenå.


Løbet afvikles som konkurrence, men vi lægger stor vægt på Naturoplevelsen og vi håber deltagerne vil nyde socialt samvær før og efter konkurrencen.


Løbet afvikles i Naturen og på Naturens præmisser!! – Så du risikerer, at stien er oversvømmet og valget står mellem den korte og våde vej eller at søge lidt væk og løbe på et mere tørt underlag – valget er dit! – Til gengæld lover vi dig en fantastisk naturoplevelse langs Danmarks eneste flod.
Ruten er punkt-til-punkt og starter i Silkeborg/Tange har mål i Randers.

Unik medalje og diplom til alle der gennemfører.

Lidt om Pramdragerstien (Trækstien)

Langs Gudenåen har pramdragernes fodspor slidt en sti fra Randers til Silkeborg.

I mange hundrede år var Gudenåen den vigtigste transportvej fra Randers til det indre Jylland. Transporten foregik med fladbundede pramme, såkaldte kåge.

Mod strømmen på vejen ind i Jylland blev kågene trukket af lejemænd eller heste, der gik ved bredden. Med strømmen hjalp vandet og vinden transporten af sted. For at styre kågen og give ekstra fart brugte pramkarlene lange stager.

Brugen af pramme voksede kraftigt midt i 1800-tallet. Men i slutningen af århundredet blev Gudenåens kåge overhalet af jernbanens udbredelse.

Pramdragerstien, også kaldet Trækstien, blev trådt helt til-bage i 1400-tallet, da pram-farten på Gudenå mellem Randers og det nuværende Bjerringbro tog sin begyndelse.

Sejladsen fik stor økonomisk betydning for egnen. Det blev nemlig muligt at transportere tunge varer som mursten, kalk og tørv ud til kysten. Over lange strækninger, især opstrøms, måtte prammene trækkes af heste eller pram-dragere, som derfor trådte en sti langs åen.
Det var et enormt slid at være pramdrager, og det blev da også anset for at være det mest usle arbejde, en mand kunne have. Eventyret stilnede noget af, da jernbanen kom til Silkeborg i 1871, men stoppede ført helt, da Tangeværkets dæmning satte en “prop” i åen. Dæmningen blev indviet i 1920.
I dag kan pramdragerstien følges fra Resenbro ved Silkeborg til Randers. Den sidste pram eller kåg ligger ved Elmuseet.

Læs mere på Silkeborg Kommunes hjemmeside

Gudenaa Ultra Trail Challenge

Regler og vilkår
Generelt :I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler” (Forbrugeraftaleloven) er køb af startnumre til motionsløb ikke omfattet af fortrydelsesretten.
Indbetalte startgebyrer refunderes derfor ikke. Ved aflysning af løbet arrangeres erstatningsløb.

Løberens forpligtelser : Startnummeret skal bæres under hele løbet, og være synligt forfra. Løbet afvikles på offentlig vej/skov. Det er dit eget ansvar at overholde færdselsloven og i øvrigt at være opmærksom på andre løbere, brugere af skoven (hest & rytter, MTB-ryttere, gående) og/eller tilskuere mv.

Deltagelse i Fussingø Trail sker på eget ansvar. Ved din tilmelding erklærer du dig sund og rask og i god fysisk form til løbet.
Ansvarsfraskrivelse : Arrangørerne, sponsorer og medhjælpere kan ikke holdes ansvarlige overfor tyveri, tings- eller personskade, der måtte opstå i forbindelse med løbet.

I tilfælde af aflysning pga. force majeure kan arrangørene, sponsorer og medhjælpere ikke påhviles ansvar, og der er ikke mulighed for refundering af tabte omkostninger i forbindelse med arrangementet.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial